• pagebanner

Tham quan nhà máy

01

LỰA CHỌN VẬT LIỆU

02

NGUYÊN LIỆU THÔ

03

SPINNING

04

DỆT

05

IN VÀ NHUỘM

06

Mùa vụ

07

MAY VÁ

08

IN

09

SẢN PHẨM HOÀN THIỆN

10

KIỂM TRA VÀ ĐÓNG GÓI

11

ĐÃ VẬN CHUYỂN